สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
เมนู
เปิดเมื่อ27/02/2013
อัพเดท26/09/2020
ผู้เข้าชม506201
แสดงหน้า839193
 
 
รุ่น smart cool SWG ขนาด(บีที่ยู) ราคา
Smart Cool R32-09 9,460 13,000
Smart Cool R32-12 12,640 14,000
Smart Cool R32-18 18,340 19,500
Smart Cool R32-25 25,039 25,000
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
     
  
 
 
รุ่น ECONO AIR ขนาด(บีทียู) ราคา
MS-GN09VF 9,212 14,500
MS-GN13VF 12,966 17,000
MS-GN15VF 14,330 22,000
MS-GN18VF 18,084 26,000
MS-GN24VF 22,519 39,500
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
รุ่น Smash II FTM ขนาด ราคา
FTM 09 PV2S 9,200 15,500
FTM 13 PV2S 13,000 18,500
FTM 15 PV2S 14,400 20,000
FTM 18 PV2S 18,090 26,000
FTM 24 PV2S 22,530 35,000
FTM 28 PV2S 24,500 37,000
  
 
 
รุ่น Standard ขนาด ราคา
SRK 10 CVV-W1 9,000 14,500
SRK 13 CVV-W1 13,000 16,500
SRK 15 CVV-W1 15,000 20,000
SRK 18 CVV-W1 18,000 25,000
SRK 25 CVV-W1 24,000  33,500 
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
รุ่น WJ-B R32 ขนาด ราคา
WR09B-MNVJE 9,500 11,500
WR13B-MNVJE 12,600 13,000
WR18B-MNVJE 18,000 19,000
WR24B-MNVJE 25000 25,000
     
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
     
 
 
 
Inverter รุ่น ส๊๋เหลี่ยม R32 ขนาด ราคา
AR 10 MYFT 10,000 15,000
AR 13 MYFT 13,000 16,000
AR 15 MYFT 15,000 20,000
AR 18 MYFT 18,000 23,500
AR 24 MYFT 24,000 31,000
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
 
รุ่น PASSIO R32 ขนาด ราคา
MCWE 09 GB5 9,400 13,500
MCWE 12 GB5 12,700 15,500
MCWE 15 GB5 15,200 20,000
MCWE 18 GB5 18,300 22,500
MCWE 24 GB5 25,300 28,500
     
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
  
 
 
รุ่น Hi Wall Fix-Speed ขนาด ราคา
42TSGS010 9,000 13,000
42TSGS013 12,000 14,000
42TSGS018 18,000 19,500
42TSGS025 24,000 25,000
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
     
     
   
 
 
รุ่น Standard R32 ขนาด ราคา
CS-PN 9 VKT 9,000 13,900
CS-PN 12 VKT 12,000 15,900
CS-PN 18 VKT 18,000 24,500
CS-PN 24 VKT 22,252 31,500
CS-PN 30 UKT 28,000 41,000
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
  
 
 
รุ่น Air ขนาด ราคา
CFW-IFE09 9,200 12,000
CFW-IFE13 12,700 13,000
CFW-IFE18 18,000 20,000
CFW-IFE25 25,300 26,000
     
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
รุ่น Standad Inverter R32 ขนาด ราคา
AH-GX 10 9,200 14,500
AH-GX 13 12,400 15,500
AH-GX 19 18,192 22,500
AH-GX 24 23,100 31,000
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
  
 
 
รุ่น Inverter R32 ขนาด ราคา
IG10 RN 9,000 15,000
IG13 RN 12,000 17,000
IG18 RN 18,000 23,500
IG24 RN 21,500 31,500
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
T0SHIBA-Standard R32 ขนาด ราคา
RAS10 PKSG-T 8,775 13,500
RAS13 PKSG-T 12,100 16,000
RAS18 PKSG-T 17,300 21,000
RAS25-PKSG-T 21,500 27,500
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
  
 
 
รุ่น Air /น้ำยา R32 ขนาด ราคา
HSU - 10 CTR03T 10,200 11,900
HSU - 13 CTR03T 12,600 12,900
HSU - 18 CTR03T 18,600 18,900
HSU - 24 CTR03T 23,800 22,900
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
   
 
 
รุ่น Air ขนาด ราคา
YKHFC009BBMF-FX 9,702 14,900
YKHFC012BBMF-FX 12,875 15,900
YKHFC018BBMF-FX 18,822 24,900
YKHFC024BBMF-FX 23,637 29,900
    (ราคาพร้อมติดตั้ง)
 
ราคาพร้อมติดตั้ง
รับประกันการติดตั้ง 1 ปีเต็ม
ฟรี อุปกรณ์การติดตั้งมาตราฐานสำหรับแอร์ใหม่
สายไฟไม่เกิน 10 เมตร  เบรคเกอร์ 1 ชุด
ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร

ฟรีกรณีที่ใช้ติดตั้งเท่านั้น